مسعود رجوی :خامنه ای باخت و مردم ایران جشن گرفتند ـ از هر توپ فوتبال هم باید گلوله‌یی آتشین بر سر و ریش رژیم ساخت

Share

مسعود رجوی-۹ آذر ۱۴۰۱

خامنه ای باخت و مردم ایران جشن گرفتند

از هر توپ فوتبال هم باید گلوله‌یی آتشین بر سر و ریش رژیم ساخت

مردم ما و ورزشکاران میهن‌پرست و ملی هوشیارند و از هرگونه دجالیت بیزارند

  ملی‌گرایی میان‌تهی مانند اسلام‌پناهی ریایی دیگر اثر ندارد

تو دهنی محکم خلق به پادوهای ارتجاع و استعمار

آنها که از مقاومت ایران و مجاهدین هنوز طلبکارند

که چرا در سال ۷۷ جام جهانی در لیون را به خیزش جهانی علیه خامنه‌ای و خاتمی تبدیل کردند؟

چرا از سال ۷۰ تأسیسات مخفی و پروژه های پنهان اتمی رژیم را پیاپی افشا کردند؟

چرا از سال ۶۰ خواهان تحریم نفتی و تسلیحاتی دیکتاتوری خونریز دینی شدند؟

چرا در جوال جنگ ضدمیهنی با شعار” فتح قدس از طریق کربلا “ که خمینی برای بقای ولایت پهن کرده بود نرفتند؟

و چرا در سال ۶۱ پس از عقب‌نشینی قوای عراقی از خاک ایران

پس از امضای بیانیه صلح توسط دولت عراق

و پس از قبول طرح صلح شورای ملی مقاومت ایران به عنوان مبنای مذاکرات صلح

گفتند همه تفنگ‌ها باید به سوی فاشیسم دینی نشانه برود  

به دستور خمینی دادستان ارتجاع در آبادان در روز ۲۵ آبان سال ۵۹ در یک حکم قضایی مقرر کرد مجاهدین طی ۲۴ ساعت سنگرهای خود در جبهه جنگ با عراق را در همه جا تخلیه کنند.بلادرنگ تعقیب و دستگیری و شکنجه صدها مجاهد آغاز شد و سرجمع برای آن‌ها ۲۸۶ سال زندان معین کردند. جرم‌شان این بود که جدای از بسیج و پاسداران، به دفاع مشروع از وطن و خاک خود برخاسته بودند. بهشتی در همان زمان در اهواز با صراحت به مجاهد خلق مهدی ابریشمچی گفت خوزستان را هم از ما بگیرند بهتر از این است که شما در تهران حکومت را از ما بگیرید…

از دیرباز ” به فرموده “ شاه و شیخ با چراغ قرمز ”سیاست‌ممنوع“، سرباز و پاسدار باید گوش به فرمان باشد و جنگ و سرکوب کند، دانشجو و دانش‌آموز باید درسش را بخواند، ورزشکار باید بازی‌اش را بکند، هنرمند باید اسباب انبساط خاطر باشد، کارگر و دهقان هم سرشان به کار خودشان باشد. تکلیف زنان هم روشن است.

البته بنا به مصلحت هرگاه لازم باشد” همه با هم“ باید ترک کالسکه سلطنتی یا عقب درشکه نظام ولایت، روضه ملی‌گرایی بخوانند و سینه اسلام‌پناهی بزنند و انقلابیون و شورشگران را به جای خود بنشانند.

نزدیک به ۲۴۰۰ سال پیش، ارسطو انسان را موجودی سیاسی تعریف کرد. راستی در دنیای انسانیت مگر می‌شود ورزش و هنر و ادبیات و علم و فرهنگ و اتمی و جنگ و صلح خنثی و بی سمت و سو داشت؟ این به معنی تسلیم و واگذار کردن این میدان‌ها به رژیم حاکم است. خوشا مردم ایران که پس از یک قرن دیکتاتوری بسا هوشیارترند و باخت خامنه ای و تیمی را که در خدمت شلیک‌ها و خونریزی او بود جشن گرفتند.

  

باشد که با هر توپ گلوله‌یی آتشین بر دروازه رژیم ستمگر بنشیند

انقلاب دموکراتیک مردم ایران پیروز می‌شود

 

Share