مسعود رجوی-۱۶ آذر ۱۴۰۱ (ساعت چهار و نیم بامداد) پیام به جوانان شورشگر و دانشجویان پیشتاز در تهران برای روز دانشجو

Share

مسعود رجوی-۱۶ آذر ۱۴۰۱

Share