مسعود رجوی: تعادل پیشین بازگشت‌ناپذیر است

Share

مسعود رجوی (۹ دی ۱۴۰۱): هر چه می‌خواهید در مورد سرکوب و تمام شدن قیام یقه‌درانی کنید و عمامه به زمین بزنید ولی ما تکرار می‌کنیم تعادل پیشین بازگشت‌ناپذیر است. سبوی ولایت بشکسته و پیمانهٔ شیخ هم‌چون شاه بر زمین ریخته است. همانا که سست‌ترین خانه‌ها بیت‌العنکبوت خامنه‌ای است. انقلاب دموکراتیک نوین ایران پیروز می‌شود.

Share