بیانیه مشترک ۹تن از اعضای پارلمان کانادا: سرکوب تظاهر کنندگان و نقض مستمر حقوق‌بشر توسط رژیم ایران را محکوم می‌کنیم

Share

 

بیانیه مشترک ۹تن از اعضای پارلمان کانادا

سرکوب تظاهر کنندگان

و نقض مستمر حقوق‌بشر توسط رژیم ایران را محکوم می‌کنیم

برای محاکمات ساختگی و اتهام واهی علیه دستگیر شدگان اعتراضات

هیچ اعتباری قائل نیستیم

۹ تن از اعضای پارلمان کانادا از ایالت بریتیش کلمبیا، طی بیانیه مشترکی، ضمن محکوم کردن نقض حقوق‌بشر و صدور احکام اعدام برای بازداشت شدگان اعتراضات سراسری توسط رژیم آخوندی اعلام کردند: «ما بدینوسیله حمایت سیاسی فهرستی از افراد بازداشت شده را که در حال حاضر توسط رژیم ایران در معرض تهدید هستند، به عهده می‌گیریم… ما به‌عنوان اعضای پارلمان کانادا به رژیم ایران یادآوری کنیم که ناظر هستیم، جهان ناظر است، و نقض مداوم حقوق‌بشر و تهدیدهای این رژیم علیه آزادیهای فردی و هم‌چنین صلح و امنیت منطقه‌ای را محکوم می‌کنیم.

هم‌چنانکه بسیاری مطلعند، خشونت وحشیانه رژیم ایران علیه مردم، به‌ویژه زنان و دختران، بی‌امان ادامه دارد و بدتر می‌شود. تاکنون دهها هزار تن به‌خاطر اعتراض نسبت به نقض فاحش حقوق‌بشر بازداشت و صدها تن، از جمله تعداد بیشماری کودک، کشته شده‌اند.

ما به رژیم ایران گوشزد می‌کنیم که برای محاکمات ساختگی، اتهامات واهی و خود ساخته و عدم وجود وکالت قانونی برای افرادی که در بازداشت هستند، هیچگونه اعتباری قائل نیستیم.

Share