تظاهرات اشراف نشانان در تورنتو و ونکوور درمحکومیت کشتارو اعدام زندانیان قیام وسومین سالگرد کشته شدن 176 مسافر هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران ارتجاع

Share

روز شنبه هفتم ژانویه برابر با 17 دیماه 1401 ایرانیان آزاده و اشرف نشانان  طی تظاهراتهایی در شهرهای تورنتو و  ونکور در سالگرد جان باختن 176 مسافر هواپیماث سرنگون شده اوکراینی توسط سپاه پاسداران ارتجاع  کشتار مظلومانه آنان و اعدام زندانیان قیام  را محکوم کردند

 

-اکسیون هواداران مجاهدین در سومین سالگرد جان‌باختن ۱۷۶مسافر هواپیمای اوکراینی سرنگون شده توسط سپاه پاسداران ولایت فقیه در تورنتو و ونکور - 9

-اکسیون هواداران مجاهدین در سومین سالگرد جان‌باختن ۱۷۶مسافر هواپیمای اوکراینی سرنگون شده توسط سپاه پاسداران ولایت فقیه در تورنتو و ونکور - 10

تورنتو

-اکسیون هواداران مجاهدین در سومین سالگرد جان‌باختن ۱۷۶مسافر هواپیمای اوکراینی سرنگون شده توسط سپاه پاسداران ولایت فقیه در تورنتو و ونکور - 0

-اکسیون هواداران مجاهدین در سومین سالگرد جان‌باختن ۱۷۶مسافر هواپیمای اوکراینی سرنگون شده توسط سپاه پاسداران ولایت فقیه در تورنتو و ونکور - 1

-اکسیون هواداران مجاهدین در سومین سالگرد جان‌باختن ۱۷۶مسافر هواپیمای اوکراینی سرنگون شده توسط سپاه پاسداران ولایت فقیه در تورنتو و ونکور - 2

-اکسیون هواداران مجاهدین در سومین سالگرد جان‌باختن ۱۷۶مسافر هواپیمای اوکراینی سرنگون شده توسط سپاه پاسداران ولایت فقیه در تورنتو و ونکور - 3

-اکسیون هواداران مجاهدین در سومین سالگرد جان‌باختن ۱۷۶مسافر هواپیمای اوکراینی سرنگون شده توسط سپاه پاسداران ولایت فقیه در تورنتو و ونکور - 5

ونکوور

-ونکور - 0

پیام آقای طالب نورمحمدی عضو پارلمان کانادا

-ونکور - 1

 

Share