تورنتو : راهپیمایی ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین خلق ایران پس از کنفرانس انقلاب دموکراتیک ایران قیامی برای آزادی و دمکراسی

Share

ی

روز شنبه چهارم فوریه برابر با پانزدهم بهمن ماه۱۴۰۱ ایرانیان آزاده و یاران شورشگر پس از کنفرانس انقلاب دموکراتیک ایران در شهر تورنتو با شعارهای: سرخم قدغن – مرگ بر ستمگر چه شاه باشه، چه رهبر- دموکراسی آزادی با مریم رجوی و … در راهپیمایی شرکت کردند.

 

 

 

 

 

 

 

Share