مسعود رجوی: بقایای شاه و ساواک، برادران کرد ما را مورد تاخت و تاز ناجوانمردانه و آخوندپسند و حملات و برچسب‌های فاشیستی قرار داده‌اند

Share

مسعود رجوی – ۴ اسفند ۱۴۰۱

بقایای شاه و ساواک، برادران کرد ما به‌ویژه کاک مصطفی هجری مسئول مرکز رهبری حزب دموکرات کردستان ایران را به‌خاطر مرزبندی افتخار‌آفرین با شیخ و شاه مورد تاخت و تاز ناجوانمردانه و آخوندپسند و حملات و برچسب‌های فاشیستی قرار داده‌اند. اتهام تجزیه‌طلبی به او و پیشمرگان و حزب دموکرات کردستان ایران نمی‌چسبد. آنها بارها گفته‌اند که کسی نباید خود را از آنها ایرانی‌تر بداند. اختلاف‌نظرها از جمله بین شورای ملی مقاومت و حزب دموکرات در جبهه خلق جای خود اما برای ثبت در سینهٔ تاریخ گواهی می‌دهم که از سال۱۳۵۸ احزاب سیاسی کردستان ایران هرگز و هیچگاه درصدد تجزیه نبودند و شعار تاریخی حزب دموکرات دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان بود.

Share