آکسیون ایرانیان آزاده به‌مناسبت ۱۹فروردین و همبستگی با قیام مردم ایران در تورنتو، اتاوا و ونکوور

Share

روز شنبه هشتم آوریل برابر با 19 فروردین 1402 یاران شورشگر در شهرها تورنتو – اتاوا – ونکوور در گرامیداشت .شهیدان کارزار فروغ اشرف و همبستگی با قیام سراسری ایران بر علیه دیکتاتوری شاه و شیخ  تظاهرات هایی بر گزار کردند

تورنتو 

 

 

اتاوا 

 

 

ونکوور

Share