ارائه بیانیه کاناد به همراه سوئد، انگلستان و اوکراین، در خصوص محاکمات نمایشی در ایران برای قربانیان پرواز PS۷۵۲

Rescue teams are seen on January 8, 2020 at the scene of a Ukrainian airliner that crashed shortly after take-off near Imam Khomeini airport in the Iranian capital Tehran. - Search-and-rescue teams were combing through the smoking wreckage of the Boeing 737 flight from Tehran to Kiev but officials said there was no hope of finding anyone alive. The vast majority of the passengers on the Ukraine International Airlines flight were non-Ukrainians, including 82 Iranians and 63 Canadians, officials said. (Photo by Akbar TAVAKOLI / IRNA / AFP)
Share
وزارت‌خارجه کانادا در بیانیه‌یی که در تاریخ ۲۹فروردین منتشر شده، به همراه سوئد، انگلستان و اوکراین، در خصوص محاکمات جنایی در ایران در مورد سرنگونی پرواز PS۷۵۲، بیانیه مشترکی ارائه داده است.
در این بیانیه آمده است که محاکمات ساختگی که در تهران برگزار شده‌اند، نباید توجه جهان را از عدم پایبندی ایران به تعهدات بین‌المللی خود منحرف کنند و ایران باید مسئولیت اقدامات خود را بپذیرد.
هم‌چنین، این بیانیه بیانگر این است که نه محاکمه‌ها و نه احکامی که این هفته اعلام شده، حقیقت یا عدالت را برای خانواده‌های قربانیان به ارمغان نمی‌آورد، زیرا کل فرآیند با شروع تحقیقات مغرضانه ایران در مورد سرنگونی فاقد بی‌طرفی و شفافیت لازم بود. 
Share