مسعود رجوی: به‌روشنی پیداست که اعدامها سراسری است و محدود به یک شهر و یک استان نیست

Share

مسعود رجوی ۲۸اردیبهشت ۱۴۰۲:

به‌روشنی پیداست که اعدامها سراسری است و محدود به یک شهر و یک استان نیست. گویا خامنه‌ای برای حفظ نظام از قتل‌عام زندانیان ما در سال۶۷ از خمینی سرمشق گرفته است. جوابش مسلح شدن جوانان میهن و شعله‌ور کردن آتش قیام است که خامنه‌ای می‌خواهد خاموش کند.

پیام مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران

Share