فراخوان به شورای امنیت ملل متحد برای محاكمه مسئولان قتل عام ۳۰ هزار زنداني سياسي در ايران در سال ۱۳۶۷

فراخوان به شورای امنیت ملل متحد برای محاكمه مسئولان قتل عام ۳۰ هزار زنداني سياسي در ايران در سال ۱۳۶۷
Share

لطفا برای امضا پتیشن به لینک زیر یا روی عکس کلیک کنید تا به صفحه مربوطه مراجعه کنید

02092016-call-for-action-1988massacreدر تابستان ۱۳۶۷در عرض چند ماه۳۰ هزار زندانی سیاسی بنابر فتواي خمینی رهبر رژيم ایران قتل عام شدند. براساس این فتوا همه زندانیانی که به سازمان مجاهدین وفادار بودند و حاضر نبودند آنرا نفی کنند اعدام شدند. بسياري از قربانيان پيش از آن توسط محاكم رژيم به حبس محكوم و يا حتي دوران زندانشان را تمام كرده بودند. این فتوا متعاقبا به سایر زندانیان نیز بسط داده شد.

 برای اجرای فتوا هیاتي تشکیل شد که بعدها هیات مرگ نام گرفت. تعيين تكليف هر زنداني دو الی سه دقیقه طول میکشید. انتخاب بین توبه، ندامت تلویزیونی و همکاری با رژیم یا اعدام بود. به گفته کارشناسان این بزرگترین قتل عام سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم و بنا به نظر سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر و حقوقدانان برجسته جنايت عليه بشريت است كه مشمول مرور زمان نميشود.

اعضاي هیات مرگ هم اکنون بالاترین مناصب دولتی و قضایی را دارند. مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری روحانی، ابراهیم رئیسی و حسینعلی نیری از بالاترين مسئولان قضايي رژيم از اعضاي هيات مرگ بوده اند. در آن زمان خامنه اي رهبر كنوني رژيم، رييس جمهور نظام، رفسنجاني جانشين فرمانده كل قوا و روحاني رييس جمهور فعلي، معاون جانشين فرمانده كل قوا بود. آنها مستقیما در این جنایت علیه بشریت مسئولیت داشتند و بارها از آن دفاع كردند. آنها مسئولان 120 هزار اعدام سياسي و9 حمله جنايتكارانه به كمپهاي اشرف و ليبرتي در عراق محل استقرار پناهندگان ايراني و به قتل رسيدن شمار زيادي از آنها مي باشند.

ما خواهان آن هستیم که شورای امنیت ملل متحد در اسرع وقت دادگاه ویژه رسیدگی به جنايات رژيم ايران عليه بشريت و بخصوص به پرونده قتل عام سال ۱۳۶۷ را تشکیل دهد و مسئولان اين جنايات در مقابل عدالت قرار گیرند.

Share