کنفرانس در سنای آمریکا ، قسمت دوم

Share


سنای ایالات متحده : کنفرانس در سالن تاریخی کندی با حضور شخصیت های برجسته آمریکایی – ۱۵ دسامبر ۱۰۱۵ (۲۴ آذر۹۴) – لزوم اتخاذ یک سیاست قاطع برای خلع ید از رژیم آخوندی در منطقه و سرنگونی دیکتاتوری اسد به عنوان راه حل عملی مبارزه با داعش – فراخوان به تامین پوشش هوایی آمریکا برای حفاظت از مجاهدان اشرفی در لیبرتی

Share