همبستگی یاران مقاومت و هواداران مجاهدین خلق درشهرهای اتاوا تورنتو و ونکور با مردم ایران و محکومیت اعدام جوانان مبارز

June 6, 2023 EditorM 0
Share

اتاوا – آکسیون ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران ونکوور تورنتو – آکسیون ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران […]

Share

مسعود رجوی: جسارت تاریخی و خون سرخ و جوشان نسل حنیف که مظاهر آن مجاهدین «سرموضع» هستند گواه پیروزی محتوم بهاران آزادی و انقلاب دموکراتیک مردم ایران است

June 3, 2023 EditorM 0
Share

۴خرداد سالگرد شهادت بنیانگذاران مجاهدین و دو تن از اعضای مرکزیت سازمان به دستور شاه خائن توسط جلادان دیکتاتوری سلطنتی تیرباران برزگران آزادی و انقلاب […]

Share