بزرگداشت ۱۹و۲۲بهمن در تورنتو، اتاوا ، مونترال و ونکوور درکانادا – يكشنبه ۵ فوریه ۲۰۱۷

گرامی باد ۲۲ بهمن سال ۵۷ و ۱۹ بهمن سال ۶۰ - انجمن ایرانیان دموکراتیک مقیم کانادا تورنتو
Share

باشکوه تراز همیشه ومطابق هر سال بزرگداشت حماسه ۱۹وانقلاب ۲۲ بهمن در شهرهای تورنتو ، اتاوا ، مونترال  و ونکوور درکانادا برگزار شد

دراین برناه برادر مجاهد محمد حیاتی بطور ویدوکنفرانس برای هموطنان کانادا سخنرانی نمودند
همچنین میز کتاب و نمایشگاه عکس از شهدای ۱۹ بهمن و شهدای جنبش سیاهکل و سایر شهدا دایر شده بود

Share