مقاومت ایران خواستار لغو سخنرانی وزیر دادگستری ملایان در شورای حقوق‌بشر و محاکمه وی به‌خاطر جنایت علیه بشریت است

February 21, 2018 jhaleh16 0
Share

مقاومت ایران به شدیدترین وجه سفر برنامه‌ریزی شده علیرضا آوایی، وزیر دادگستری رژیم ایران و از مسئولان قتل‌عام ۱۳۶۷، برای سخنرانی در شورای حقوق‌بشر ملل‌متحد […]

Share

محمد محدثین: دوران بعد از قیام، دوران آمادگی برای فرستادن این رژیم خونخوار به زباله‌دان تاریخ است

January 18, 2018 jhaleh16 0
Share

محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران  محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران به روزنامه عکاظ چاپ عربستان گفت: قیام مردم ایران […]

Share