محمد حنیف‌نژاد؛ معنای فدا

May 26, 2018 jhaleh16 0
Share

محمد حنیف؛ معنای فدا حنیف بنیانگذار، حسرت گفتنِ آری رو بر دلِ جلادهای ساواک گذاشت و تسلیم وسوسه‌های ذلت‌بار نشد. گفت نه! و با اون نه تاریخی، بقایِ سازمانش […]

Share