جلسه استماع در کمیته امور خارجی سنای کانادا – لایحه مربوط به تحریم های غیر اتمی بین المللی علیه ایران- ویدیو

Share


جلسه استماع در کمیته امور خارجی سنای کانادا – لایحه مربوط به تحریم های غیر اتمی بین المللی علیه ایران
شاهدان:
ایروین کوتلر: نماینده سابق پارلمان و وزیر دادگستری / دادستان کل
شهرام گلستانه: نماینده انجمن دموکراتیک ایران

زمان: پنجشنبه، 16 فوریه 2017، 11:00

Share