نصب بنر مریم رجوی در شهرهای میهن با شعار ”ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی“ و ”انتخاب ما مریم رجوی“ + فیلم و عکس

Share
 تهران – ولنجک – بلوار دانشجو؛ آویختن بنر بزرگ مریم رجوی با شعار ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی، مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی
تهران – تقاطع سیمون بولیوار و سجاد؛ آویختن بنر بزرگ مریم رجوی با شعار انتخاب ما مریم رجوی
 
 

تهران – نیایش – صرافیها – تیر 96؛ آویختن بنر مریم رجوی با شعار ”ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی“ و ”انتخاب ما مریم رجوی“

 
تهران – پارک همیلا، سازمان آب، مرزداران؛ نصب تصاویر گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس 10تیر 96و مریم رجوی
 
کرج – توزیع و نصب تصاویر مریم رجوی و آرم سازمان مجاهدین خلق ایران با شعار دموکراسی آزادی با مریم رجوی تیر 96
 
 
 
تهران – خیابان بهبودی – دیوارنویسی با شعار برگزاری گردهمایی بزرگ مجاهدین در پاریس مبارک مبارک تیر 96
 
 
 
تهران – خیابان اکبری – دیوارنویسی با شعار سرنگونی، سرنگونی، با ارتش آزادی تیر 96
 
 
تهران – دیوارنویسی با شعار دموکراسی آزادی با مریم رجوی تیر 96
کرمانشاه – دیوارنویسی با شعار مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی تیر 96
 
اراک – نصب تصاویر گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس 10تیر 96و مریم رجوی.

Share