مأموران اطلاعات آخوندی راحله راحمی‌پور را بازداشت کردند

Share

راحله راحمی‌پور مدافع حقوق‌بشر

 مأموران اداره بدنام اطلاعات آخوندی عصرروز یکشنبه 19شهریور 96 راحله راحمی‌پور مدافع حقوق‌بشر را از خانه‌اش ربوده و به زندان اوین منتقل کردند.

بنا‌ به گزارشهای منتشر شده مأموران اطلاعات آخوندی وارد خانه راحمی‌پور شدند و پس از تفتیش منزل، وی را به همراه کامپیوتر، تلفن همراه و برخی از اسناد و مدارک شخصی‌اش با خود بردند. گزارشهای تکمیلی حاکی است تلاش وکیل وی برای ملاقات با او یا کسب جزییات بیشتر بی‌نتیجه مانده است. راحله راحمی‌پور سال‌هاست پیگیر سرنوشت نوزاد برادر و برادرش است که در دهه ۶۰ در زندان اوین بوده‌اند.

Share