مسعود رجوی: سرنگونی محتوم استبداد دینی با ترامپ و بی‌ترامپ در تقدیر و برعهده خود ما و مردم ما و شورشگران در ارتش‌ آزادی است

October 19, 2020 EditorM 0
Share

مسعود رجوی: تمام محاسبات و سرمایه‌گذاری خامنه‌ای و روحانی و ظریف بر روی انتخابات آمریکا و کنار رفتن ترامپ است اما موقعیت انقلابی و بحران […]

Share

بیانیه مشترک ۳۰۰جامعه ایرانی در کانادا – اروپا – آمریکا و استرالیا در حمایت از کشیدن ماشه تحریم‌ها علیه رژیم خون‌ریز آخوندها

September 22, 2020 EditorM 0
Share

-ما خواستار تحریم کامل تسلیحاتی رژیم و اعمال مجدد ۶ قطعنامه شورای امنیت و تمامی تحریم‌های ملل متحد هستیم ۲-سفارتهای رژیم ایران در اروپا مرکز اقدامات […]

Share