آمریکا شبکه گسترده‌ای از مراکز تامین مالی بسیج را به‌دلیل نقض حقوق بشر کودکان و سایر اقدامات شرورانه تحریم کرد

October 16, 2018 EditorM 0
Share

  وزارت خزانه داری آمریکا بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا شماری از شرکتها و بانکهایی که از نیروهای شبه‌نظامی رژیم ایران حمایت می‌کنند را […]

Share