نامه کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک به کمیسر عالی حقوق بشر به‌مداخله برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران

May 16, 2020 EditorM 0
Share

بیانیه کمیته ای کانادایی دوستان دموکراتیک ایران آنچه بر شدت خطر می‌افزاید گسترش ویروس کرونا در زندانهای ایران است. این افراد و سایر بازداشت شدگان در […]

Share

مریم رجوی: فاشیسم دینی حاکم باید از جامعه جهانی طرد، پرونده آن به شورای امنیت احاله و سرمدارانش به‌خاطر جنایت علیه بشریت محاکمه شوند

November 17, 2018 EditorM 0
Share

تصویب شصت و پنجمین قطعنامه ملل ‌متحد در محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران: مریم رجوی، ضمن استقبال از تصویب شصت و پنجمین قطعنامه‌ ملل ‌متحد […]

Share