محكوميت نقض حقوق زنان توسط رژيم آخوندی با رای اكثريت قاطع نمايندگان در اجلاس رسمی پارلمان اروپا

Share

 آنا فوتيگا نماينده پارلمان اروپا و وزير خارجه پيشين لهستان

 

ظهر روز پنجشنبه ۲۸ام شهريورماه پارلمان اروپا در اجلاس رسمي خود در استراسبورگ، با تصويب قطعنامه ای با اکثریت آرا نمايندگان اين پارلمان، نقض حقوق زنان توسط رژیم آخوندی را محکوم کرد.

اين قطعنامه با ۶۰۸ رأی موافق تنها در مقابل ۷ رأی مخالف به تصویب رسید.

پارلمان اروپا در اين قطعنامه خواستار متوقف كردن سركوب زنان و آزادي مدافعان حقوق بشر در ايران  شده است. قطعنامه پارلمان اروپا خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی زنان دستگیر شده به خاطر سرکوب و تحمیل حجاب  اجباری شده و از  همه مدافعان حقوق زنان که برای رسيدن به هدفشان در برابر تمامی مشکلات و سرکوبها پایداری می کنند و به تلاشهایشان ادامه می دهند تقدیرو حمایت کرده است.

در قطعنامه مصوب پارلمان اروپا هم چنین آمده است که رژیم آخوندها باید اتباع دو تابعیتی اتحادیة اروپا را که در ایران زندانی هستند، آزاد کند.

در اجلاس رسمي پارلمان اروپا و پيش از راي گيري بر سر قطعنامه شماري از نمايندگان اين پارلمان طي سخناني سركوب زنان و دستگيري و سركوب مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان در ايران را محكوم كردند.

خانم آنا فوتيگا نماينده پارلمان اروپا و وزير خارجه پيشين لهستان طي سخناني از شجاعت زنان ایران درمقابله با حکومت آخوندی و علیه تحمیل حجاب اجباری تقدیر کرد. و دستگیری و زندانی کردن زنان معترض و دو تابعیتی را محکوم کرد و به ‌آزادی زنان دستگیر شده فراخوان داد.

وی در ادامه افزود:‌ «من اززنان ایران تقدیر می کنم بخاطر شجاعت و اراده و عزم آنها نه فقط بخاطر مبارزه برای حقوق زنان بلکه بخاطر اعتراض برای حقوق کل جامعه علیه رژیم ایران. اپوزيسيون اصلي رژیم ايران شورای ملی مقاومت ایران است که توسط یک خانم به خوبي رهبری می شود».

Share