جلسه استماع زیر کمیته خاورمیانه کنگره آمریکا در مورد سوریه ، تنها راه کناره گیری اسد از حاکمیت است

September 29, 2018 EditorM 0
Share

الینا راس لتینن در جلسه استماع زیرکمیته خاورمیانه کنگره آمریکا به ریاست خانم الینا رزلهتینن در۲۷سپتامبر جاری جنایات رژیم اسد و دخالتهای رژیم ایران به بحث گذاشته […]

Share