مسعود رجوی به هموطنانی که سه روز است به خاطر فاجعه جانکاه و غیرقابل توصیف سربریدن زن جوان در اهواز در هم ریخته و با تلخکامی در خود می‌پیچند

February 8, 2022 jhaleh16 0
Share

مسعود رجوی : بت اصلی و سرچشمهٔ همهٔ مفاسد در زمانهٔ ما خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع است مسعود رجوی – ۱۸بهمن۱۴۰۰ به هموطنانی که سه روز […]

Share

مسعود رجوی: لوش و لجن ریختن بر سر انقلاب ضدسلطنتی و پابوسی شاه و چکمه‌های خونین رضا شاه در این شرایط مشخص قبل از هر چیز در خدمت بقا و دوام شیخ ستمکار و طناب‌های دار است

February 4, 2022 jhaleh16 0
Share

مسئولیـت و مأموریت شـورشگـران برای آزادی : در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی ما می‌گوییم باید این رژیم را سرنگون کرد و بند از بندش گسست   […]

Share