مسعود رجوی: جسارت تاریخی و خون سرخ و جوشان نسل حنیف که مظاهر آن مجاهدین «سرموضع» هستند گواه پیروزی محتوم بهاران آزادی و انقلاب دموکراتیک مردم ایران است

June 3, 2023 EditorM 0
Share

۴خرداد سالگرد شهادت بنیانگذاران مجاهدین و دو تن از اعضای مرکزیت سازمان به دستور شاه خائن توسط جلادان دیکتاتوری سلطنتی تیرباران برزگران آزادی و انقلاب […]

Share
No Image

مسعود رجوی: بقایای شاه و ساواک، برادران کرد ما را مورد تاخت و تاز ناجوانمردانه و آخوندپسند و حملات و برچسب‌های فاشیستی قرار داده‌اند

February 23, 2023 EditorM 0
Share

مسعود رجوی – ۴ اسفند ۱۴۰۱ بقایای شاه و ساواک، برادران کرد ما به‌ویژه کاک مصطفی هجری مسئول مرکز رهبری حزب دموکرات کردستان ایران را […]

Share

مسعود رجوی: ملغمهٔ «سلطنت انتخابی» که بچه شاه می‌گوید مترادف سلطنت مادام‌العمر فقیه منتخب خبرگان در رژیم ولایت است

February 21, 2023 EditorM 0
Share

مسعود رجوی-اول اسفند ۱۴۰۱ ملغمهٔ «سلطنت انتخابی» که بچه شاه می‌گوید مترادف سلطنت مادام‌العمر فقیه منتخب خبرگان در رژیم ولایت است دوبله‌خوری خمینی و خامنه‌ای […]

Share

مسعود رجوی-۲۲بهمن ۱۴۰۱: «اتوبوس مجانی» استبداد و وابستگی با سرنشینان ساواکی، آزادیخواهان و استقلال‌طلبان را به سلول‌ها و تپه‌های اوین می‌برد

February 13, 2023 EditorM 0
Share

«اتوبوس مجانی» استبداد و وابستگی با سرنشینان ساواکی آزادیخواهان و استقلال‌طلبان را به سلول‌ها و تپه‌های اوین می‌برد اتوبوس ضدمصدقی با پلاک ۲۸مرداد و رانندگی بچه شاه […]

Share