تظاهرات همبستگی و حمایت از تظاهرات سراسری در شهرهای مختلف ایران – ۳۰ دسامبر۲۰۱۷ در تورنتو کانادا – فیلم وعکس

Toronto Dec 30, 2017 Demonstration
Share

تظاهرات همبستگی و حمایت از تظاهرات سراسری در شهرهای مختلف ایران – ۳۰ دسامبر۲۰۱۷ در تورنتو کانادا با شرکت بی سابقه یاران مقاومت در سرمای شدید و تهیه گزارش توسط خبرگزاری های گلوبال نیوز و سی تی وی کاناداShare