امضای نامه دادخواهی قتل عام 67 و حسابرسی از مسئولان جنایت توسط نخست وزیر سابق کانادا و151 شخصیت جهانی

May 16, 2021 jhaleh16 0
Share

قتل‌عام۶۷، جنایت علیه بشریت به ابتکار کمیته بین‌المللی «عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷ در ایران» بیش از ۱۵۰تن از مقامات سابق سازمان ملل، کارشناسان بین‌المللی […]

Share

کانادا – تورنتو : تظاهرات ایرانیان آزاده علیه نمایش انتخابابی رژیم آخوندی و حمایت از تحریم انتخابات توسط مردم ایران 

February 23, 2020 jhaleh16 0
Share

امروز  شنیه بیست و دوم فوریه ایرانیان آزاده در شهر تورنتو تجمع اعتراضی علیه نمایش انتخابابی رژیم دیکتاتوری آخوندی و حمایت از تحریم انتخابات توسط […]

Share