سعادت الله (غریب) موسوی به‌دست نیروهای سرکوبگر در لردگان به‌ شهادت رسید

Share

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

در تهاجم جنایتکارانه نیروهای سرکوبگر رژیم آخوندی به تظاهرات مردم لردگان در روز شنبه ۱۳مهرماه، سعادت‌الله (غریب) موسوی به‌ شهادت رسید. سعادت‌الله موسوی از جوانان شهرک بیدله از توابع لردگان است. پیکر وی قرار است امروز بعد ازظهر (۱۵مهرماه) به خاک سپرده شود.

اعتراضات مردم روستای چنارمحمودی لردگان از روز چهارشنبه ۱۰مهرماه شروع شد. روز شنبه هزاران تن از مردم لردگان دست به تظاهرات زدند. جوانان خشمگین فرمانداری لردگان و دفتر امام جمعه و نماینده خامنه‌ای و شماری دیگر از مراکز حکومتی را به آتش کشیدند..مأموران سرکوبگر با شلیک گاز اشک‌آور و با تیراندازی به تظاهرکنندگان حمله‌ور شدند. سعادت‌الله موسوی به‌ شهادت رسید و شماری از مردم مجروح و مصدوم شدند.

مقاومت ایران با گرمترین درودها و تسلیتها به مردم بپاخاسته لردگان، دبیرکل، شورای امنیت، شورای حقوق‌بشر و دیگر ارگانهای ذیربط ملل ‌متحد را به محکوم کردن قاطع فاشیسم دینی حاکم بر ایران به‌خاطر سرکوب وحشیانه اعتراضات مردمی به‌ویژه در لردگان فرامی‌خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۵مهر۱۳۹۸(۷اکتبر۲۰۱۹)

Share