قیام ایران – شماره ۴۸- انتشار اسامی ۳۰ تن دیگر از شهیدان قیام سراسری مردم ایران

Share

فراخوان به شورای امنیت ملل متحد برای اقدام فوری به منظور توقف کشتار و اعزام هیات حقیقت یاب به ایران

سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی ۳۰ تن دیگر از شهیدان قیام سراسری مردم ایران را اعلام کرد. به این ترتیب تا کنون اسامی ۳۸۰ تن از شهیدان سرفراز قیام که ۱۸۹ شهر کشور را در برگرفت، منتشر شده است. شمار شهیدان قیام بیش از ۱۰۰۰ تن است. شمار زیادی از کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال در میان شهیدان به چشم می خورند.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، شورای امنیت ملل متحد را به محکوم کردن این کشتار بزرگ که یکی از هولناک ترین جنایات قرن بیست و یکم است فراخوند و خواستار اعزام یک هیأت حقیقت یاب برای بازدید از زندان ها و دستگیر شدگان به ایران شد. وی گفت: اقدام فوری برای توقف جنایت علیه بشریت در ایران جزیی از فلسفه وجودی ملل متحد و شورای امنیت است. بی عملی در مقابل این قتل عام بیسابقه غیرقابل توجیه است و از سوی رژیم ایران به مثابه چراغ سبزی برای ادامه و تشدید جنایت تلقی میشود و زخمی عمیق بر وجدان بشریت باقی میگذارد.

اسامی ۳۰ تن دیگر از شهیدان به شرح زیر اعلام شد:
۱.    خرمشهر محسن محمد پور
۲.    خرمشهر محسن نجل علی منیعات
۳.    میناب حسین ترکمانی
۴.    میناب محمد جلالی
۵.    اهواز رضاداراب پور
۶.    اهواز معصومه داراب پور
۷.    شیراز کیانوش قرداشی
۸.    شیراز کامبیز قرداشی
۹.    شیراز مجید ریحانی
۱۰.    شیراز حمید ریحانی
۱۱.    شیراز هاشم زارع
۱۲.    شیراز وحید ترابی
۱۳.    شیراز فرشاد میری
۱۴.    کرمانشاه غلام تابزر
۱۵.    کرمانشاه مسعود مرادی
۱۶.    کرمانشاه منوچهر فتحی
۱۷.    کرمانشاه علی القاسی
۱۸.    کرمانشاه وحید فتحی
۱۹.    کرمانشاه محمد نادری
۲۰.    کرمانشاه هوشنگ کریمی
۲۱.    کرمانشاه سعید امیری
۲۲.    کرمانشاه رضا محمودی
۲۳.    کرمانشاه سعید بیژ
۲۴.    کرمانشاه حشمت مرادی
۲۵.    کرمانشاه خسرو کریمی
۲۶.    کرمانشاه محمود رضایی
۲۷.    کرج فرخ غفاری
۲۸.    اندیمشک شفیع بازتاب
۲۹.    اندیمشک علی اسفندیاری
۳۰.    اراک فرهاد میری

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۶آذر۱۳۹۸(۷ دسامبر ۲۰۱۹)  

Share