قیام ایران شماره 50- حمایت از قيام و فراخوان به ملل متحد براي اعزام هيأت حقيقت ياب جهت بازديد از دستگير شدگان

Share

قيام ايران – 50

 

تظاهرات و آكسيون ايرانيان در لاهه و برن و نمايشگاه عكسهاي شهيدان قيام در استكهلم

حمايت از قيام و فراخوان به ملل متحد براي اعزام هيأت حقيقت ياب جهت بازديد از دستگير شدگان

 

روز سه شنبه، همزمان با روز جهاني حقوق بشر ايرانيان مقيم هلند در مقابل پارلمان اين كشور در لاهه گرد آمدند و ضمن حمايت از قيام مردم ايران، به سكوت و بي عملي كشورهاي اروپايي در قبال قتل عام قيام آفرينان، اعتراض نمودند و خواستار محكوميت قاطع رژيم آخوندي از سوي هلند و اتحاديه اروپا شدند و تاكيد كردند كه روابط اقتصادي و سياسي با فاشيسم ديني حاكم بر ايران هيچ مشروعيتي ندارد و بايد متوقف شود. تظاهركنندگان از مقابل پارلمان به سمت وزارت خارجه هلند به راهپیمایی پرداختند و در پایان با برافراشتن مشعلها نسبت به شهيدان سرفراز قيام مردم ايران اداي احترام كردند.

 

در همين روز در استكهلم، ايرانيان هوادار مقاومت يك نمايشگاه از عكسهاي شهيدان قيام ايران و قتل عام 67 در مقابل پارلمان سوئد سازمان دادند. بازديدكنندگان از اين نمايشگاه كه علاوه بر ايرانيان شمار زيادي از شهروندان سوئدي و شخصيتهاي سوئدي را در بر ميگرفت نسبت به شهيدان قيام ايران اداي احترام كرده و ياد و خاطره آنان را گرامي داشتند.

 

به مناسبت روز جهاني حقوق بشر ايرانيان در برن، پايتخت سوئيس، با گردهمايي در ميدان هلويتا دست به تجمع زدند و ضمن همبستگي با قيام مردم ايران خواستار محكوميت جنايت عليه بشريت در ايران شدند.

 

در روزهاي قبل از اين نيز ، هواداران مجاهدين و  مقاومت ايران در شهرهاي مختلف اروپا، آمريكا، كانادا و استراليا با برگزاري تجمعات و تظاهرات حمايت خود را از قيام مردم ايران در آبان ماه گذشته اعلام داشته و سركوب وحشيانه و خونين مردم و جوانان قيام آفرين را محكوم كردند. آنها همچنين از جامعه جهاني و شوراي امنيت ملل متحد خواستار اقدام عاجل براي توقف سركوب و كشتار مردم ايران و موآخذه سردمداران رژيم آخوندي به خاطر جنايت عليه بشريت شدند و از ملل متحد خواستند كه هر چه سريعتر به پيشنهاد خانم مريم رجوي، رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران، براي اعزام يك هيات حقيقت ياب براي بازديد از زندانها و بازداشت شدگان جامه عمل بپوشاند.

 

اين تظاهرات و تجمعات از جمله در لندن، رم، هامبورگ، بروكسل، اسلو، استكهلم، لاهه، يوتوبوري، كپنهاگ، وين، ژنو، برن، آرهوس، واشينگتن، دالاس، سانفرانسيسكو، ان آربور ميشيگان، تورنتو، اوتاوا و كانبرا در استراليا برگزار گرديد.

 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

20 آذر 1398 (11 دسامبر 2019)

Share