گزارش تلویزیون تاپ چنل از اشرف ۳ – ۲۸ژانویه ۲۰۲۰-۸ بهمن ۹۸

Share

تلویزیون «تاپ چنل» آلبانی در روز ۸ بهمن ۹۸(۲۸ ژانویه ۲۰۲۰) گزارشی از بازدید خبرنگار خود از شهر اشرف۳ را پخش کرد.

گزارشگر «تاپ چنل» ضمن مصاحبه با برادر مجاهد مهدی براعی و چند تن دیگر از اعضای سازمان مجاهدین و مشاهداتش از موزه مقاومت و سایر اماکن اشرف۳ به‌ تاریخچه مبارزات سازمان مجاهدین خلق ایران با دو دیکتاتوری سلطنتی و مذهبی پرداخته و می‌گوید:

(آنها (مجاهدین) جنگجویان آزادی هستند. آنها شاهدان واقعی یک رویارویی سخت ۵۰ساله هستند.»

گزارش تلویزیون تاپ چنل از اشرف۳ – ۸بهمن۹۸

Share