گرامیداشت پنجاه وششمین سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین در وینیپگ – مونترایال – ونکوور و اتاوا

Share

وینیپگ

IMG_8428

لطفا کلیک کنید و ببینید

IMG_8427

 

مونترآل

 

 

ونکوور

اوتاوا

 

 

 

 

Share