مسعود رجوی به جوانان و مردم تهران : صحنه‌های فجیع و ضدانسانی سرکوب و کتک زدن، ارعاب در ملاءعام را تحت هیچ بهانه و عنوان تحمل نکنید

Share

رژیم وحشی و ضد بشری آخوندی در یک اقدام به غایت ضدانسانی و برای ارعاب عمومی، برخلاف قوانین بین‌المللی و اصول حقوق بشر، شماری از جوانان دستگیر شده محلات تهران را با رفتاری تحقیرآمیز و همراه با شکنجه روانی در خیابان و ملأ عام چرخاند.

مزدوران سرکوبگر و دژخیمان ولایت فقیه درحالیکه جوانان دستگیر شده را محاصره کرده بودند به اهانت و ضرب و شتم آنها پرداختند. این اقدام جنایتکارانه موجی از نفرت را در میان مردم؛ کاربران شبکه های اجتماعی به دنبال داشت و خشم و انزجار عمومی را برانگیخت.

مسعود رجوی به جوانان و مردم تهران: صحنه‌های فجیع و ضدانسانی سرکوب و کتک زدن و ارعاب در ملاءعام را تحت هیچ بهانه و عنوان تحمل نکنید. خامنه‌ای را لعنت کنید. فریاد مرگ بر اصل ولایت فقیه سر دهید. جواب دژخیمان و جلادان آتش است و بس. دست‌کم باید سنگی نثار مأموران و خودروی آنان کرد. در شب اربعین خامنه ای و دژخیمانش منتهای ذلت و تحقیر و توهین را در حق ملت ما روا داشتند. هیهات مناالذله. برای دفاع از خود و خلق در زنجیر مسلح شوید
Share