مراسم باشکوه بزرگداشت اولین سالگرد شهدای قیام آبانماه 98 در اشرف 3 با حضور خانم رجوی

Share

این مراسم با شرکت ۳۰۰جامعه ایرانی در ۲۴۰۰نقطه در کشورهای مختلف جهان به‌صورت آنلاین با حضور خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت برگزار شد.

روزسه شنبه 10نوامبر  یک مراسم باشکوه مریم رجوی اولین سالگرد قیام آبان را در آلبانی برگزار کرد. در این مراسم او بر روی تصاویر شهدا گل ریخت و  بر نقشه استانهای کشور دسته های گل لاله قرار داد.

از میان مجاهدینی عبور کرد که هر یک تصویری از شهدای قیام را در دست داشتند. در این مراسم به یاد ۱۵۰۰ کشته آبان ۱۵۰۰ پرنده سفید به هوا پرواز کرد.

در کنار دریای آدریاتیک پرواز پرندگانی که از قرار گاه مجاهدین به هوا برخاسته بودند مرغان دریایی را به بازی گرفته بود.

آنها با نواختن طبل جنگی اسامی استانهای ایران را یک به یک خوانده و برایشان هورا می کشیدند. هر استان با تصاویر خاص آن استان در قیام و طبلهایی که از آن .جرقه های آتشین بر میخاست

 

Share