مسعود رجوی : دست آخوندها و پاسداران دزد از منابع و داراییهای مردم کوتاه باید گردد

 

پیام مسعود رجوی - ۵بهمن۹۹

نیروهای سرکوبگر رژیم روز یکشنبه ۵بهمن به بهانه سوخت قاچاق به مردم منطقه کلاهدوز در شهرستان ایرانشهر حمله کرده و با مردم و کسبه درگیر شدند.