مسعود رجوی – دعوت از خامنه‌ای، روحانی و رئیسی برای شرکت در دادگاه بین‌المللی – ۱۸اسفند۹۹

Share

اسلحهٴ خلق ما به سینه خائنان همیشه غرنده باد

مسعود رجوی -۱۸ اسفند ۱۳۹۹ - دعوت از خامنه‌ای، روحانی و رئیسی برای شرکت در دادگاه بین‌المللی

Share