سخنرانی خانم مریم رجوی در کنفرانس بین المللی به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

Share

عالیجناب بارونس ورما
اعضای محترم پارلمان بریتانیا
مدافعان حقوق زنان
دوستان و خواهران عزیز
از جانب مردم و مقاومت ایران گرمترین تبریکاتم را به مناسبت روز جهانی زن ابراز می کنم.
و به‌همهٔ زنانی که برای کسب برابری مبارزه و فداکاری کرده‌اند درود میفرستم.
و به پیشتازان این مبارزه، زنان بزرگی همچون برتی آلبرشت، و کلارا زاتکین و المپ دی‌گوژ، ادای احترام میکنم.
مبارزه و فداکاری زنان محور پیشرفت و تضمین دمکراسی در جهان بوده و هست
بنابراین جهانی عاری از بی‌عدالتی، سرکوب، و عاری از بنیادگرایی و فقر در گرو مبارزهٔ زنان است.
امسال روز جهانی زن مصادف با پاندمی کروناست.
در داخل ایران مردم به شدت ناراضی هستند.
قیام مردم سیستان و بلوچستان در ۴اسفندماه نمودی از تعارض فزایندهٔ جامعهٔ ایران با
رژیم حاکم است.
مردم ایران تشنهٔ آزادی، دمکراسی و عدالت‌اند.
مردم ایران از ابتدایی ترین نیازهای زندگی یعنی آب و نان و بهداشت و درمان محرومند، با این حال آخوندها در پی ساختن سلاح هسته یی موشکهای بالستیک و ادامه اتمی دخالتهای جنایت‌بار در خاورمیانه هستند.
خواهران ما در سراسر ایران از نظر فشارهای اقتصادی و خانوادگی قربانیان اصلی کرونا هستند، البته بیشترین انگیزه را در برپایی قیام‌ها علیه رژیم دارند.
بر این اساس، روز جهانی زن امسال برای زن ایرانی حامل یک تعهد است: اینکه می‌توان و باید از دل بیماری و سرکوب و فقر آزادی و برابری را به‌پیروزی رساند.
دوستان عزیز!
نتیجهٔ شکاف چشمگیر جنسیتی در ایران، تحمیل فقر شدید به‌زنان است
به‌عنوان مثال پرستاران در حال حاضر سختی بسیاری را در رسیدگی به بیماران متحمل می شوند.
اما بیشتر آنها حدود ۲‌میلیون تومان (یعنی فقط ۸۰‌ دلار در ماه) حقوق می گیرند.
در یکسال گذشته مطابق گزارشهای دولتی بیش از ۶۰‌هزار پرستار به این بیماری مبتلا شده‌اند.
خانواده‌ها از فرط ناداری، دختربچه‌های خود را وادار به‌ازدواج می‌کنند. قوانین ارتجاعی رژیم نیز باعث این پدیدهٔ شوم شده است.
یکی از مقامات قضائیهٔ رژیم فاش ساخت که سالانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دختربچه در ایران ازدواج می کنند.
دوستان عزیز،
تبعیض و سرکوب وحشیانه پایه دیدگاه و سیاست رژیم است
دستگیری زنان در خیابانها که بخش مهمی از عملیات کنترل جامعه و اعمال اختناق است بی وقفه ادامه دارد.تعداد زنان اعدام شده در دوران روحانی به حداقل ۱۱۴نفر رسیده و رژیم را رکورددار اعدام زنان در جهان کرده است.
در ماه گذشته در یک اعدام جمعی‌ زندانیان در زندان گوهر دشت یکی از قربانیان زهرا اسماعیلی مادر دو فرزند بود. به گفتهٔ وکیلش قبل از رسیدن به چوبه دار، وقتی که شاهد به دارآویختن ۱۶‌تن دیگر بودبراثر سکته قلبی درگذشت. اما دژخیمان در همان حال او را به طناب دار آویختند. این ماجرا را وکیلش بعدا بازگو کرد.
استبداد زن ستیز حاکم می‌خواهد با سرکوب خود را حفظ کند.
اما زنان ایران نقش تعیین کننده خود را در به چالش کشیدن رژیم و سرنگونی رژیم ایفا می‌کنند.
زنان قربانیان نخست رژیم هستند در نتیجه بیشترین انگیزه را برای پایان دادن به‌کار این رژیم دارند.
زنان ایران در پنج رشته قیام سراسری بزرگترین چالش را در مقابل رژیم قرار دادند. آنها شایستگی خود را در برپایی کانون‌های شورشی و برخورداری از نقش محوری در مقاومت سازمانیافته نشان داده‌اند.
زنان ایران مسئولیت پایان دادن به فاجعهٔ ایجاد شده توسط حکومت مذهبی را بر دوش خودگذاشته‌اند و برای آن آماده‌اند.
دوستان عزیز!
ما می‌خواهیم یک جمهوری کثرت‌گرا براساس حقوق بشر برپا کنیم.
یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت.
ما در پی تحقق یک دموکراسی واقعی هستیم که لازمهٔ آن مشارکت فعال
و برابر زنان در رهبری سیاسی جامعه است.
در ایران فردا جمیع آزادیهای فردی در مورد زنان به‌رسمیت
شناخته میشود. از جمله آزادی در اعتقاد و مذهب، اشتغال و رفت‌و‌آمد.
زنان در انتخاب پوشش خود آزادند.
در ایران فردا زن و مرد به حقوق کاملا برابر دست خواهند یافت.
در زندگی خانوادگی هرگونه اجبار و تحمیل به زن ممنوع است.حق متساوی طلاق برای زنان، به‌رسمیت شناخته میشود.
خشونت جسمی، جنسی و روانی علیه زنان در محیط کار،در مراکز آموزشی خانواده و هر جای دیگر جرم شمرده میشود.
هرگونه بهره‌کشی جنسی از زن تحت هر عنوان ممنوع است.
قانون شریعت آخوندها جایی در قوانین ایران فردا نخواهد داشت.
و میثاقهای بین‌المللی درمورد حقوق و آزادیهای زنان و مشخصاً «کنوانسیون رفع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان» نصب‌العین قوانین مدنی قرار خواهد گرفت.
پایمال شدن حقوق زنان ایران، وخیم‌ترین وجه نابودی حقوق بشر مردم ایران توسط آخوندهاست.
بنابراین همهٔ کسانی که از تهدید این رژیم علیه جامعهٔ جهانی نگرانند باید از مقاومت زنان ایران حمایت کنند.
دوستان عزیز
هیچ تلاشی برای دور کردن این رژیم از بمب اتمی نمی‌تواند موفق باشد مگر این‌که همراه باشد با ایستادگی در برابر نقض حقوق‌بشر مردم ایران
از دولتهای خود بخواهید که روابط سیاسی و اقتصادی خود با رژیم جنایتکار آخوندی را مشروط به رعایت حقوق بشر در ایران بخصوص در مورد زنان و زندانیان کنند.
صفی از زنان در زندان‌های سراسر ایران پایداری می‌کنند. اگر چه صحبتی از آنها نمیشود اما آنها بالاترین مقاومت‌ها را در راه حقوق بشر می‌کنند.
به نام جنبش برابری همهٔ مدافعان برابری در جهان را به‌حمایت از زنان بپاخاستهٔ ایران و قیام مردم ایران برای آزادی فرا
می‌خوانم.
از همه شما متشکرم

Share