آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در کانادا به دست افراد مرتبط با رژیم ایران

Share

خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی

سازمان اصلی اطلاعاتی کانادا گفت جاسوسی و مداخله خارجی در این کشور سال گذشته افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است.

بطور مثل سازمان اطلاعات و امنیت کانادا در گزارش سالانه خود می‌گوید که از آزار و ارعاب خانواده‌ها و بستگان قربانیان شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی در کانادا «گزارشهای معتبری» در دست است.

سازمان اطلاعات و امنیت کانادا در گزارش سالانه خود که روز دوشنبه، ۲۳فروردین منتشر شد اعلام کرد که گزارشهای «معتبری» از آزار و اذیت و ارعاب بستگان کانادایی قربانیان هواپیمای ۷۵۲ اوکراین به دست افراد مرتبط با رژیم ایران در دست دارد.

رسانه کانادایی سی.بی.سی به‌نقل از گزارش این سازمان نوشته است که چنین اقداماتی «می‌تواند مصداق مداخله خارجی باشد» (سی بی‌سی ۲۳فروردین).

سازمان اطلاعات امنیت کانادا، روز دوشنبه ۲۳ فروردین‌ماه، در گزارش سالانه خود اعلام کرد در سال ۲۰۲۰، جاسوسی و مداخله خارجی در این کشور به سطحی رسید که از زمان جنگ سرد تاکنون مشاهده نشده است

در این گزارش هم چنین  از روسیه و چین به عنوان دلایل نگرانی کانادا نام برد.

Share