آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در کانادا به دست افراد مرتبط با رژیم ایران

April 15, 2021 jhaleh16 0
Share

خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی سازمان اصلی اطلاعاتی کانادا گفت جاسوسی و مداخله خارجی در این کشور سال گذشته افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است. بطور مثل سازمان […]

Share