تحریم و اعتراض به سیرک انتخاباتی رژیم توسط مادران شهیدان وحامیان مقاومت در تورنتو

Share

 

روز جمعه 18 جون 2020 حامیان مقاومت و اشرف نشانان در شهر  تورنتو در هوای بارانی  تظاهراتی بزرگی علیه سیرک

انتخاباتی رژیم بر گزار کردند که با استقبال مردم و خیرنگاران و بخصوص مورد توجه سی بی سی نیوز قرار گرفت و با تعدادی

از شرکت کنندگان مصاحبه کرد.

 

 

 

 

Share