گردهمایی جهانی مقاومت در دهم جولای 2021 یعنی فریاد کردن راه حل اصلی ایران

Share

مقاومت ایران در روز ۱۹تیر، برابر با 10 جولای 2021گردهمایی بزرگ سالانه خود را برگزار می‌کند. این گردهمایی چه تأثیری بر تحولات ایران می‌گذارد؟ پاسخ را باید در واکنش‌های رژیم جستجو کرد. همان رژیمی که دیپلمات تروریست خود یعنی اسدی را مأمور کرد تا در یکی از همین گردهماییها بمب‌گذاری کند. رژیمی که در تمام این سال‌ها مدام در حال توطئه علیه این گردهمایی بوده. رژیمی که شرکت نکردن در انتخاباتش را رأی دادن به مجاهدین ترجمه می‌کند و زندانهایش را از کانون‌های شورشی پر کرده.

بله گردهمایی بزرگ ایران آزاد یعنی قدرت‌نمایی آلترناتیو. دنیا بعد از تحریم نمایش انتخابات به چشم دیده است که هیچ راه‌حلی در درون این رژیم وجود ندارد. گردهمایی ایران آزاد یعنی فریاد کردن راه‌حل اصلی ایران. به همین خاطر است که رژیم از این گردهمایی می‌ترسد و به همین خاطر است که اشرف‌نشانها با شور و شوق در تدارک برگزاری این گردهمایی هستند.

 

Share