کانادا – همبستگی اشرف‌نشانان اتاوا با خیزش جوانان خوزستان

Share

جمعی از ایرانیان آزاده و اشرف نشانان در اتاوا با تجمع در مقابل پارلمان فدرال اتاوا همبستگی و حمایت خود را از خیزش و اعتراضات جوانان و  مردم خوزستان اعلام کردند.

 

همبستگی با خوزستان-2

 

همبستگی با خوزستان-4

Share