کانادا – اعلام همبستگی اشرف نشانان ونکوربا خیزش و شورش مردم دلیر خوزستان

Share

 

در ادامه کارزار جهانی حمایت از اعتراضات و شورش مردم قهرمان خوزستان علیه نیروهای سرکوبگر رژیم آخوندی، ایرانیان آزاده و اشرف نشانان در ونکوور با برگزاری تجمع در روزهای شنبه و یکشنیه 18-17 جولای همبستگی خود را اعلام کردند.

حمایت از اعتراضات خوزستان-3

 

حمایت از اعتراضات خوزستان-3

 

 

 

 

Share