چهارمین شب خیزش خوزستان – بستن جاده‌ها و درگیری جوانان شورشی با ماموران سرکوبگر – پیام مسعود رجوی

Share

مردم و جوانان خوزستان ۲۷تیری در چهارمین شب خیزش خود در اعتراض به ‌بی‌آبی اقدام به بستن جاده‌ها کردند.

مسعود رجوی (۲۷تیر۱۴۰۰)

با درود به مردم و دلیران تشنه‌کام سوسنگرد، امشب باید به مزدوران و جنایتکارانی که به سمت مردم و جوانان شورشگر شلیک می‌کنند، درسی جانانه داد. ایستادگی دلاوران سوسنگرد باعث ایستادگی مردم خوزستان و دیگر شهرها و مناطق ایران می‌شود و به کمک و حمایت می‌آیند. آن قدر باید ادامه داد تا رژیم آب را تأمین کند. سدهای دز و گتوند به اندازه کافی آب ذخیره دارند، اما سپاه پاسداران به انحصار مصارف خود در آورده است.

Share