کانادا: تظاهرات یاران شورشگر درشهرهای مونترال -ونکوور -تورنتو و اتاوا درحمایت از قیام خوزستان و سایر شهرهای بپا خاسته

Share

مونترال

 

یاران شورشگر درروزهای شنبه و یکشنبه دوم و سوم مرداد ماه 1400 در شهرهای اتاوا – تورنتو – ونکوور و مونترال  با برگزاری تظاهرات در حمایت از قیام خوزستان و سایر شهرهای بپا خاسته همبستگی خود را اعلام کردند.

-تظاهرات یاران شورشگر در حمایت از قیام خوزستان و سایر شهرهای بپا خاسته - 12

 

-تظاهرات یاران شورشگر در حمایت از قیام خوزستان و سایر شهرهای بپا خاسته - 5

-تظاهرات یاران شورشگر در حمایت از قیام خوزستان و سایر شهرهای بپا خاسته - 8

Share