حمایت خانواده‌های جان‌باختگان پرواز هواپیمای اوکراینی از قیام خوزستان

Share

 

انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز هواپیمای اوکراینی

خانواده‌های جان‌باختگان پرواز هواپیمای اوکراینی در تجمعی در تورنتو از قیام مردم خوزستان حمایت کردند.

سخنگوی انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز هواپیمای اوکراینی، در تجمع جمعه ۱مرداد گفت:

‏چهل و چند سال است خانه پر از عزاست اما دیگر وقت عزا نیست؛ آنچه باقی مانده خشم ماست. باید داد این همه بیداد ستانده شود، خوزستان تنها نیست. ما قاتلان را می‌شناسیم. راه مبارزه با ستمگر در خشم ما و در به‌خاطر سپردن است. گوش دیکتاتور رذل آدم‌کش شنوا نیست، گوش سردار فاسد و جناینکار، گوش روحانیان متحجر و ستمگر شنوا نیست.

Share