کانادا : استقبال و گرامی‌داشت پنجاه و هفتمین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران در شهرهای اتاوا – تورنتو – وینیپگ و مونترال

Share

 

اشرف نشانان وهواداران مقاومت  در کانادا روز جمعه 12 شهریور برابر با 3 سپتامبر با برگزاری چشن و شادی به استقبال آغاز سالگرد پنجاه و هفتمین سال تاسیس سازمان مجاهدین خلق  ایران رفتند و مرا سم ویژه ای بر گزار کردند

 

 

Share