تورنتو: برگزاری آکسیون توسط اشرف نشانان در محکومیت رئیسی جلاد و همبستگی با مردم ایران

Share

 

کانادا: ایرانیان آزاده در شهر تورنتو روز شنبه 7 شهریور برابر با 28 آگست با برگزاری آکسیونی جهت اعلام همبستگی با قیام و اعتراضات مردم ایران  وبر علیه دژخیم رئیسی جلاد 67 اعلام آمادگی کردند.

 

تظاهرات ایرانیان-4

 

 

 

 

 

 

 

 

Share