کانادا : نه به اعدام – برگزاری آکسیون اعتراضی در سه شهر توسط انجمن ایران دمکراتیک در روز جمعه 8 اکتبر 2021

Share

بمناسبت روز جهانی نه به اعدام انجمن ایران دمکراتیک هواداران مقاومت ایران از ایرانیان آزاده جهت شرکت در برگزاری آکسیونهای اعتراضی  به اعدام  در ایران  جهت حمایت از مردم .ایران  و با حضور در آکسیون  شهرهای تورنتو – مونترال -ونکور دعوت کرد

 

 

 

Share