معرفی برندگان جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۲۱ – دیوید کارد متولد کانادا یکی از برندگان با اخذ نیمی از جایزه مذکور

October 17, 2021 EditorM 0
Share

برندگان جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۲۱ آکادمی سلطنتی علوم سوئد روز دوشنبه دیوید کارد متولد کانادا از دانشگاه کالیفرنیا، جوشا انگریست متولد آمریکا از مؤسسه فناوری ماساچوست و گویدو ایمبنس متولد […]

Share