گزارش خبر نگار سیمای آزادی – گزارش خبری سی تی وی نیوز و پیام جودی اسگرو نماینده پارلمان کانادا به معترضین علیه اعدام

Share

 

گزارش خبرنگار سیمای آزادی

CTV  NEWS

 

من از شما تشکر می کنم که در این روز در “روز جهانی” علیه مجازات اعدام تجمع کردید. کانادا تقریباً پنج دهه پیش با مجازات اعدام مخالفت کرد هر سال کشورهای بیشتری برای پایان دادن به این مجازات به آن می پیوندند. این غم انگیز است که کشورهایی مانند ایران اعدام می کنند و به جلادان و ناقضان حقوق بشر پاداش می دهند. من درک می کنم که بسیاری از خانواده ها هستند که عزیزان خود را در اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 1988 هنگام اعدام سی هزار نفر از دست داده اند.  ابراهیم درئیسی رئیس جمهور فعلی ایران یکی از اعضای کمیته مرگ در ایران بود. دبیر کل بین المللی گفت که رئیسی به جای آنکه به دلیل جنایت علیه بشریت مورد تحقیق قرار گیرد ، به عنوان رئیس جمهور منصوب میشود!

پروفسور ایروین کوتلر ، همکار سابق من و کسی که همه او را به خوبی می شناسند ، گفت که بسیاری از رهبران ایران از جمله رئیسی باید به دلیل جنایات فجیع خود در سال 1988 مجازات شوند و من نیز از نظر وی حمایت می کنم. در همین حال ، برای اولین بار یکی از عاملان کشتار زندانیان سیاسی در سال 1988 حمید نوری در سوئد محاکمه می شود زیرا تعداد قابل توجهی از شاهدان در مورد جنایات وی در این محاکمه شهادت می دهند. این محاکمه تحت صلاحیت جهانی برای افرادی که مسئول جنایت علیه بشریت هستند قابل محاکمه است.

من به سایر نمایندگان سازمان ملل متحد ملحق می شوم که خواهان حقوق بشر در سطح جهانی هستند و خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق مستقل برای بررسی کشتار 1988 هستند.

 من نسبت به آینده ایران  با برنامه 10 ماه ای خانم  رجوی ، برای آوردن حقوق بشر شایسته به ایران و لغو مجازات اعدام .بسیلر خوشبین هستم زیرا در ایران فردا نه تنها اعدام ملغی خواهد شد    بلکه بسیاری از آزادی ها دیگر که ما از آنها در کانادا بهرمند هستیم در ایران به اجرا در خواهند آمد

                   تنکسکیوینگ مبارک          مواظب خودتان باشید با تشکر      

 

Share